17 Şubat 2013 Pazar

Cumhurbaşkanı Gül'ün görev süresi yarın belli oluyor
Anayasa Mahkemesi, CHP tarafından, 6271 sayılı kanunun bazı hükümlerinin iptali istemiyle açılan davayı yarın esastan karara bağlayacak. Yüksek Mahkeme'nin vereceği karar doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi ile tekrar aday olup olmayacağı belli olacak. CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ile birlikte 115 milletvekili, 19.01.2012 günlü 6271 sayılı 'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Dava ile görevlendirilen raportör, raporunu tamamlayarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a sundu. Başkan Kılıç ise incelemek üzere raporu üyelere dağıttı. Yüksek Mahkeme, yarın başvuruyu esastan karara bağlayacak. Saat 9.30'da başlayacak gündem toplantısının ilk dört sırasında, yerel mahkemelerden gelen itirazlar yer alıyor. Anayasa Mahkemesi, gündemin beşinci sırasında ise Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı esastan görüşecek. Yüksek Mahkeme'nin kararıyla birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresinin 5 mi yoksa 7 yıl mı olacağı netlik kazanacak. Ayrıca, Gül'ün cumhurbaşkanlığına tekrar aday olup olmayacağı da belli olacak. CHP'nin başvurusunu Yüksek Mahkeme iptal ederse, Gül'ün görev süresi 7 yıl olacak. Gül, 2014 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevinde kalacak. CHP'nin başvurusunda, "19.01.2012 günlü 6271 sayılı 'Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 'Seçimin Geri Bırakılması' başlıklı 5. maddesinin, 'Adayların Görevden Ayrılması ve Göreve Dönmesi' başlıklı 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin '…hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar…' bölümünün, 'Propaganda' başlıklı 13. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan '…ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu…' biçimindeki ibaresinin, 'Adaylara Yardım' başlıklı 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının 'Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmi Gazete'de yayımlanır.' biçimindeki son cümlesinin, (3) numaralı fıkrasının 'Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.' biçimindeki ikinci ve üçüncü cümlelerinin, (4) numaralı fıkrasının 'Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez.' biçimindeki son cümlesinin, (6) numaralı fıkrasının; birinci cümlesinde yer alan '… seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde …' ibaresinin, ikinci cümlesinde yer alan '… seçim hesaplarını inceler ve varsa …', '…ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını…' ibarelerinin, üçüncü cümlesinde yer alan '… adaylara …' sözcüğünün, 'Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştay'dan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir.' biçimindeki son cümlesinin, 'Cumhurbaşkanına tutanağın verilmesi ve andiçme töreni' başlıklı 21. maddesinin birinci cümlesinin 'Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı tarafından verilir…' bölümünün geçici 1. maddesinin" iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi isteniyor.adana yerel seçimler adana seçimler yerel seçimler adana seçimleri adana 2014 yerel seçimleri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder